Tok, tok, tok, in ’t kippenhok

Het kippenhok en de ren die de afgelopen maand door vrijwilligers is gebouw, is bewoond. Edudelta stelde drie hennen en een haan beschikbaar. De kippen zijn van het ras Hollandse Kuifhoender. Het inspireerde een van de vrijwilligers om een gedicht te maken over deze kippen.In de moestuin staat een hok.
Kom ik dichterbij, dan hoor ik getok.
En het gekraai van een haan.
Er blijkt dus een kippenhok te staan !

De kippen zien er snoezig uit met op hun kop een permanentje.
Cantecleer stapt rond in zijn deftig zwarte verenpak als een parmantig ventje.
Hij schudt zijn kop met veren als was hij Jan Veen.
Ja, die haan is me er één !

Hij waakt over zijn harem en pikt onderwijl een graantje weg.
Zijn hennen voorzien ons van eieren, want ze zijn aan de leg !
Pas ’s avonds, als de zon onder gaat gaan ze op stok.
Dan keert de rust weer in het kippenhok.

Corrie