Onze klus voor NLdoet 2020

Een heg planten voor meer biodiversiteit

Image by Niek Verlaan from Pixabay

In 2019 werd tijdens NLdoet een bijenhotel gemaakt voor op de tuin. Dit jaar willen we weer een BIJvriendelijke klus gaan uitvoeren.

In januari zijn aan een kant van de tuin nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Daarvoor is een saais ligusterheg verwijderd. Het verdwijnen van de ligusterhaag biedt de mogelijk om een nieuwe heg te planten met stuiken die voor meer biodiversiteit zorgen. Fijn voor de bijen, maar ook vogels, vlinders en andere insecten.

Ook voor de moestuin en de kippen is belangrijk om aan de westkant van de Stadstuin weer heg te hebben die de wind breekt. Voor de keuze van welke stuiken baseren we ons op het advies van Landschapsbeheer Zeeland over de aanplant ecologische stuiken, die in Zeeland inheems zijn.

Wilt u mee komen helpen, meldt u zich dan aan via de website van NLdoet.

Informatieborden

Op 1 oktober 2019 gingen we op bezoek bij drie verschillende samentuinen in Vlaanderen. Bij twee tuinen zagen we informatieborden van Velt die iets vertelden over het principe van een samentuin en over het hoe en waarom van ecologisch tuinieren.

Onze reis naar Vlaanderen viel goedkoper uit dan het bedrag dat MAEX Zeeland / VSB fonds beschikbaar had gesteld. Het overschot mochten we aan de Stadstuin besteden. Zo ontstond het idee om informatieborden voor de tuin aan te schaffen, geïnspireerd op de borden van Velt. We hebben zelf de borden ontworpen specifiek voor Stadstuin Goes.

Net voor de kerstvakantie worden de borden gereed. Begin 2020 krijgen ze een plekje in de tuin.

Op bezoek bij Samentuinen in Vlaanderen

Tijdens de warme en droge zomer van 2019 deden we als Stadstuin Goes bij MAEX Impuls Zeeland een aanvraag voor inspiratiereis naar Vlaanderen. Er volgde een positief bericht dat onze aanvraag was toegekend.
Het doel van onze reis was onze kennis over samentuinen vergroten. En naar kan dat beter als in Vaanderen, de bakermat van de samentuin.

We dienden een aanvraag in om een bezoek aan een aantal tuinen te bekostigen, zoals het vervoer en de lunch. De zoektocht naar interessante samentuinen startte bij het kantoor van Velt in Antwerpen. Het resultaat was een lijstje van vier tuinen in de provincie Antwerpen.

Een mail aan de coördinatoren van deze tuinen met de vraag of we welkom waren voor een bezoek, leverde vier enthousiaste ja’s op. Bij drie tuinen konden we ook langskomen op de dag die onze voorkeur had, namelijk dinsdag 1 oktober 2019. Op die dag zijn we met elf personen in een personenbusjes en een auto naar Stabroek, Hoogstraten en Zoersel geweest.

We bezochten drie verschillende tuinen; verschillende in oppervlakte, leeftijd en ontstaansgeschiedenis. In twee tuinen hadden de tuiniers een eigen moestuin, gecombineerd met een gezamenlijk deel. In de andere tuin werd er net als bij Stadstuin Goes collectief getuinierd.
De overeenkomst tussen alle tuinen is, natuurlijk, dat er ecologisch wordt getuinierd. Een andere overeenkomst was dat we ons in elke tuin ontzettende welkom voelden. Tuiniers van samentuinen willen graag hun tuin laten en er over vertellen.

De indrukken en ideeën die we alle tuinen opgedaan hebben, worden de komende maanden uitgewerkt en verwerkt in de plannen voor het tuinseizoen 2020.