Onze klus voor NLdoet 2020

Een heg planten voor meer biodiversiteit

Image by Niek Verlaan from Pixabay

In 2019 werd tijdens NLdoet een bijenhotel gemaakt voor op de tuin. Dit jaar willen we weer een BIJvriendelijke klus gaan uitvoeren.

In januari zijn aan een kant van de tuin nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Daarvoor is een saais ligusterheg verwijderd. Het verdwijnen van de ligusterhaag biedt de mogelijk om een nieuwe heg te planten met stuiken die voor meer biodiversiteit zorgen. Fijn voor de bijen, maar ook vogels, vlinders en andere insecten.

Ook voor de moestuin en de kippen is belangrijk om aan de westkant van de Stadstuin weer heg te hebben die de wind breekt. Voor de keuze van welke stuiken baseren we ons op het advies van Landschapsbeheer Zeeland over de aanplant ecologische stuiken, die in Zeeland inheems zijn.

Wilt u mee komen helpen, meldt u zich dan aan via de website van NLdoet.

Klussen voor de wilde bijen

NLdoet-klussers bezig met bouw van kleine bijenhotels
NLdoet-klussers bezig met bouw van kleine bijenhotels

NLdoet 2019 stond voor Stadstuin Goes in het teken van de bij, in bijzonder de wilde bij. Voor het telen van onze groente en fruit zijn voor een heel groot gedeelte afhankelijk van bijen en andere bestuivers.

Bij de tuin staat al enkele jaren een kast met honingbijen. Maar de snelle achteruitgang van van de wilde bijen vraagt om actie. De provincie Zeeland heeft de ambitie om de bijvriendelijkste provincie te worden. Als Stadstuin willen we daar graag aan mee werken. (Zie ook bijvriendelijkzeeland.nl)

Op vrijdag 15 maart zijn we begonnen met de bouw van een groot bijenhotel dat bij de tuin komt te staan. Maar voor dat er met dit grote hotel werd begonnen, mochten de klussers eerst oefenen met de bouw van een tiental kleinere exemplaren. Deze bijenhotel werden aan het eind van de dag meegenomen voor in de eigen tuin.

Aan deze klus werd enthousiast gewerkt door enkele CDA-leden uit Provinciale Staten, enkele Goesenaren en natuurlijk de tuiniers van Stadstuin Goes.