In memoriam Marjo Griep

Op 16 september 2023 is in haar woonplaats Goes overleden onze dierbare collega Marjo Griep. Marjo is 63 jaar geworden. Zij was vanaf het voorjaar van 2015 betrokken bij het werk van Velt Zeeuwse Eilanden.

Marjo is bijna acht jaar ziek geweest. In deze periode waren er tussen de operaties, kuren en andere ziekenhuisopnames door steeds periodes waarin Marjo zich met hart en ziel inzette voor het werk van Velt. Zij bouwde in de zomer van 2015 de website van Velt Zeeuwse Eilanden, was vanaf eind 2014 actief betrokken bij de opstart en opbouw van de Stadstuin Goes, en organiseerde daaromheen allerlei activiteiten. Ook fungeerde ze bij acties van Velt als afhaalpunt van zaden, bloembollen, plantgoed enz. in de regio Goes. Marjo praktiseerde het ecologisch leven en tuinieren met verve!

Nadat ze in december 2022 het bericht kreeg dat ze uitbehandeld was, droeg ze haar werk over aan anderen. Maar tijdens onze bezoeken en telefoontjes gaf ze blijk van een sterke betrokkenheid op haar passie. Als blijk van blijvende betrokkenheid bij Stadstuin Goes schonk ze die in het voorjaar van 2023 een prachtige tuinkas. Met hulp van de wens-ambulance ging ze die in mei samen met haar moeder bekijken.

Wij zullen ons Marjo blijven herinneren als levenslustige, krachtige en moedige vrouw. We zijn haar dankbaar voor alles wat ze heeft gedaan voor Velt en Stadstuin Goes.

We wensen haar zoons Remco en Joris, haar moeder Ria en de verdere familie veel sterkte in de komende tijd. 

Laat Marjo ons in de toekomst allemaal tot een voorbeeld zijn!

Het bestuur van Velt Zeeuwse Eilanden.