Onze klus voor NLdoet 2020

Een heg planten voor meer biodiversiteit

Image by Niek Verlaan from Pixabay

In 2019 werd tijdens NLdoet een bijenhotel gemaakt voor op de tuin. Dit jaar willen we weer een BIJvriendelijke klus gaan uitvoeren.

In januari zijn aan een kant van de tuin nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Daarvoor is een saais ligusterheg verwijderd. Het verdwijnen van de ligusterhaag biedt de mogelijk om een nieuwe heg te planten met stuiken die voor meer biodiversiteit zorgen. Fijn voor de bijen, maar ook vogels, vlinders en andere insecten.

Ook voor de moestuin en de kippen is belangrijk om aan de westkant van de Stadstuin weer heg te hebben die de wind breekt. Voor de keuze van welke stuiken baseren we ons op het advies van Landschapsbeheer Zeeland over de aanplant ecologische stuiken, die in Zeeland inheems zijn.

Wilt u mee komen helpen, meldt u zich dan aan via de website van NLdoet.

Informatieborden

Op 1 oktober 2019 gingen we op bezoek bij drie verschillende samentuinen in Vlaanderen. Bij twee tuinen zagen we informatieborden van Velt die iets vertelden over het principe van een samentuin en over het hoe en waarom van ecologisch tuinieren.

Onze reis naar Vlaanderen viel goedkoper uit dan het bedrag dat MAEX Zeeland / VSB fonds beschikbaar had gesteld. Het overschot mochten we aan de Stadstuin besteden. Zo ontstond het idee om informatieborden voor de tuin aan te schaffen, geïnspireerd op de borden van Velt. We hebben zelf de borden ontworpen specifiek voor Stadstuin Goes.

Net voor de kerstvakantie worden de borden gereed. Begin 2020 krijgen ze een plekje in de tuin.