Onze klus voor NLdoet 2020

Een heg planten voor meer biodiversiteit

Image by Niek Verlaan from Pixabay

In 2019 werd tijdens NLdoet een bijenhotel gemaakt voor op de tuin. Dit jaar willen we weer een BIJvriendelijke klus gaan uitvoeren.

In januari zijn aan een kant van de tuin nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Daarvoor is een saais ligusterheg verwijderd. Het verdwijnen van de ligusterhaag biedt de mogelijk om een nieuwe heg te planten met stuiken die voor meer biodiversiteit zorgen. Fijn voor de bijen, maar ook vogels, vlinders en andere insecten.

Ook voor de moestuin en de kippen is belangrijk om aan de westkant van de Stadstuin weer heg te hebben die de wind breekt. Voor de keuze van welke stuiken baseren we ons op het advies van Landschapsbeheer Zeeland over de aanplant ecologische stuiken, die in Zeeland inheems zijn.

Wilt u mee komen helpen, meldt u zich dan aan via de website van NLdoet.