NLdoet 2019: meehelpen in de tuin of met de bouw van een bijenhotel

Stadstuin Goes doet ook in 2019 weer mee met NLdoet en wel op vrijdag 15 maart. Dit jaar bieden we twee verschillende klussen aan: meehelpen om de tuin zaaiklaar te maken of een bijenhotel bouwen.

Half maart is het moment om in de tuin te starten de grond zaaiklaar te maken. En als toe laat ook al groente te zaaien of te planten. Er is volop werk in de tuin en we kunnen dan ook altijd hulp gebruiken bij tuinwerkzaamheden.

Aanmelden voor deze klus op de site van NLdoet: https://www.nldoet.nl/klus/stadstuingoes-grond-zaaiklaar-maken

De andere klus waar u aan mee kunt doen is de bouw van een bijenhotel voor in de tuin. Bijen en andere bestuivers maken het mogelijk dat we groente en fruit kunnen telen en oogsten. Een goede reden om te zorgen dat ze zich thuis voelen in de Stadstuin.

Een bijenhotel biedt vooral wilde bijen bijen een schuil- en nestelplaats. Voor de tuin willen we een flink hotel bouwen. En als er voldoende materiaal overblijft dan kunnen deelnemers nog een klein hotel maken voor in de eigen tuin.

Aanmelden voor deze klus kan op de site van NLdoet: https://www.nldoet.nl/klus/stadstuin-goes-bijenhotels-maken