Op bezoek bij Samentuinen in Vlaanderen

Tijdens de warme en droge zomer van 2019 deden we als Stadstuin Goes bij MAEX Impuls Zeeland een aanvraag voor inspiratiereis naar Vlaanderen. Er volgde een positief bericht dat onze aanvraag was toegekend.
Het doel van onze reis was onze kennis over samentuinen vergroten. En naar kan dat beter als in Vaanderen, de bakermat van de samentuin.

We dienden een aanvraag in om een bezoek aan een aantal tuinen te bekostigen, zoals het vervoer en de lunch. De zoektocht naar interessante samentuinen startte bij het kantoor van Velt in Antwerpen. Het resultaat was een lijstje van vier tuinen in de provincie Antwerpen.

Een mail aan de coƶrdinatoren van deze tuinen met de vraag of we welkom waren voor een bezoek, leverde vier enthousiaste ja’s op. Bij drie tuinen konden we ook langskomen op de dag die onze voorkeur had, namelijk dinsdag 1 oktober 2019. Op die dag zijn we met elf personen in een personenbusjes en een auto naar Stabroek, Hoogstraten en Zoersel geweest.

We bezochten drie verschillende tuinen; verschillende in oppervlakte, leeftijd en ontstaansgeschiedenis. In twee tuinen hadden de tuiniers een eigen moestuin, gecombineerd met een gezamenlijk deel. In de andere tuin werd er net als bij Stadstuin Goes collectief getuinierd.
De overeenkomst tussen alle tuinen is, natuurlijk, dat er ecologisch wordt getuinierd. Een andere overeenkomst was dat we ons in elke tuin ontzettende welkom voelden. Tuiniers van samentuinen willen graag hun tuin laten en er over vertellen.

De indrukken en ideeƫn die we alle tuinen opgedaan hebben, worden de komende maanden uitgewerkt en verwerkt in de plannen voor het tuinseizoen 2020.

Klussen voor de wilde bijen

NLdoet-klussers bezig met bouw van kleine bijenhotels
NLdoet-klussers bezig met bouw van kleine bijenhotels

NLdoet 2019 stond voor Stadstuin Goes in het teken van de bij, in bijzonder de wilde bij. Voor het telen van onze groente en fruit zijn voor een heel groot gedeelte afhankelijk van bijen en andere bestuivers.

Bij de tuin staat al enkele jaren een kast met honingbijen. Maar de snelle achteruitgang van van de wilde bijen vraagt om actie. De provincie Zeeland heeft de ambitie om de bijvriendelijkste provincie te worden. Als Stadstuin willen we daar graag aan mee werken. (Zie ook bijvriendelijkzeeland.nl)

Op vrijdag 15 maart zijn we begonnen met de bouw van een groot bijenhotel dat bij de tuin komt te staan. Maar voor dat er met dit grote hotel werd begonnen, mochten de klussers eerst oefenen met de bouw van een tiental kleinere exemplaren. Deze bijenhotel werden aan het eind van de dag meegenomen voor in de eigen tuin.

Aan deze klus werd enthousiast gewerkt door enkele CDA-leden uit Provinciale Staten, enkele Goesenaren en natuurlijk de tuiniers van Stadstuin Goes.